Fabrika & Proses Otomasyonu


Fabrika sahasındaki makinaların bağlanması, birbirleri ile veri haberleşmesi ve data transferi;

Fabrika otomasyonunda geçmişte yoğunlukla kullanılan seri haberleşme yerine Ethernet TCP/IP tabanlı haberleşme kullanılmaya başlanmıştır. Fabrika otomasyon sistem ve ekipmanları ( Scada, PLC, DCS, HMI, I/O üniteleri, Endüstriyel PC ler, Paneller, Monitörler, invertörler, sürücüler vb… ) artık neredeyse günümüzde standart olarak TCP/IP networke dahil edilmeleri için RJ-45 Ethernet port bağlantısına sahiptirler.
Fabrika üretim alanları zor ve sert ortam ve çevre koşulları olarak adlandırılan yüksek voltaj içerirler. Bu ortamlar transient, surge gibi endüstriyel otomasyon ve kontrol ekipman ve cihazlarının enerji beslemeleri ve sinyal ( rj-45 ethernet, RS-232/422/485 seri hatlarının zarar görmesine, aşırı-kaçak akım/gerilimden ötürü yanmalarına sebep olabilmektedir.
Bu etkilerden kaynaklı olarak Fabrika Otomasyon sistemlerinin verimli, yüksek güvenilikte, kararlılıkta ve hatasız çalışabiliyor olması, üretimin askama riski, varolan data haberleşme endüstriyel networkünde hata oluşma riskine sebep olmaktadır.
Dolayısı ile fabrika üretim ortamında kurulması gereken veri haberleşme endüstriyel network sistemleri, tüm bu etkilere ( toz, nem, aşırı sıcaklı değişimleri, yüksek gerilim etkileri, kaçaklar, birbirleri ile elektriksek ve elektromağnetik etkileşimler gibi ) karşı dayanıklı veri haberleşme sistemleri olmalıdır.
Aynı zamanda minimum seviyede bakım ihtiyacı oluşturacak, kolay ve basit kurulum-yöetim-işletme gerektirecek, esnek-güvenilir-kararlı-sürekli çalışabilecek endüstriyel ethernet ve data haberleşme ürünleri olmalıdır.
Gerekliğe ve ihtiyaca bağlı olarak Fabrika Otomasyon sistemlerinde; kablolu (Bakır, Fiber, Ethernet, ADSL/VDSL, SHDSL, Ethernet Uzatıcı, 20 mA current loop, PSTN-Telefon-Leased Line, vb… ) ve kablosuz (Wi-fi, Radio, Bluetooth, ZigBee, GSM/GPRS/3G vb…) teknolojiler kullanılmaktadır.
Gene gerekliğe ve ihtiyaca bağlı olarak Fabrika Otomasyon sistemlerinde; fieldbus ( modbus rtu, modbus tcp/ip, profibus, profinet, canbus, hart, mbus, lonworks, gibi ) protokoller kullanılabilmektedir.

Endüstriyel Otomasyon:

Network ve telekomünikasyon teknolojileri konusundaki gelişmeler ve gelişmiş haberleşme altyapıları hızlı bir şekilde endüstrinin diğer sektörlerine etki etmeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak Ethernet ve TCP/IP teknolojileri; endüstriyel fabrika uygulamalarına (kontrol, izleme, monitör etme, fabrika üretim sahasından veri/data toplama gibi ) standart IT dışındaki endüstriyel IT diye adlandırılan  temelde data haberleşmesi ama aynı zamanda görüntü ve ekran verilerinin paylaşılması gibi pratik uygulamaları gündeme getirmiştir.

Geçmişte çoğunlukla otomasyon ekipman ve cihaz üreticileri tarafından birbirleri ile karşılıklı çalışabilirliği (interoperability ) içermeyen fieldbuslar ve protokollerin yerine günümüzdeki TCP/IP ve Ethernet teknoloji ve protokolleri sayesinde her türlü endüstriyel otomasyon ekipman ve cihazları karşılıklı data haberleşmesi yapabilmektedir.

Fabrika üretim sahasında yoğunluka kullanılan SCADA sistemlerinin ( PLC, DCS, HMI, sensörler ve kontrol ekipmanları gibi );  kendi aralarındaki veri transferi konusunda düşük maliyetli, standartlaşmış Ethernet ve TCP/IP teknolojilerini kullanımları giderek artmaktadır.

Bunlardan biri olan Endüstriyel Bluetooth  ürünleri ( Bluetooth Seri RS-232/485 Adaptörler, Bluetooth Seri RS-232 modüller, Bluetooth Access Point ler ); özellikle RS-232 seri bağlantı gerektiren otomasyon ekipman ve cihazlarının standart olarak kablo ile bağlantı/haberleşme gerekliliğini ortadan kaldırıp, onu yerine kablosuz haberleşme imkanı sunması ile tercih edilmektedir. Sena marka Bluetooth kablosuz haberleşme adaptörleri ( seri RS-232/485 ) yazılım bağımsız konfigürasyon ve otomatik eşleştirme özelliği ile endüstriyel fabrika otomasyonu uygulamalrında ön plana çıkmaktadır. Endüstriyel fabrika uygulamalarında ( veri / data toplama, kablosuz sensör kontrolü ve izleme gibi ) çoğunlukla tercih edilmektedir.

EN