Petrol & Doğalgaz & Petrokimya


Petrol & Doğalgaz & Petrokimya & Akaryakıt İstasyonları

 

Fabrika otomasyonunda geçmişte yoğunlukla kullanılan seri haberleşme yerine Ethernet TCP/IP tabanlı haberleşme kullanılmaya başlanmıştır. Fabrika otomasyon sistem ve ekipmanları ( Scada, PLC, DCS, HMI, I/O üniteleri, Endüstriyel PC ler, Paneller, Monitörler, invertörler, sürücüler vb… ) artık neredeyse günümüzde standart olarak TCP/IP networke dahil edilmeleri için RJ-45 Ethernet port bağlantısına sahiptirler.

Son yıllarda Yenilenebilir Enerji ( Rüzgar, Güneş, Bioyakıt, vb.. ) kullanımı giderek artmasına rağmen, hala petrol ve gaz kullanımda olan eneji kaynaklarının en büyük oranını oluşturmaktadır.

EN