Endüstri 4.0 / Dijital Dönüşüm


Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm

Akıllı – Verimli Dijitalleşen Üretim olarak da ifade edilen Endüstri 4.0; Sadece Üretim Tesisleri – Fabrikalardaki üretim hatlarının modernizasyonu ve verimli hale getirilmesi değil, aynı zamanda diğer sektörlerdeki ( enerji, tarım, lojistik, ulaşım, vb…  ) yenileşmeyi ve akıllılığı ifade etmektedir

Bileşenlerinden bazıları;

  • IoT / IIoT / M2M
  • Bulut
  • Siber Güvenlik
  • Yazılım – Uygulama Geliştirme ve Entegrasyon
EN