RUT240

Teltonika RUT240 4G LTE M2M Kompakt Modem Router (2*10/100-TX, Wifi AP/Client, Tek SIM)

RUT950

Teltonika RUT950 4G LTE Modem Router (4*10/100-TX, Wifi AP/Client, Çift SIM, I/O )

RUT955

Teltonika RUT955 4G LTE Modem Router (4*10/100-TX,1*RS232, 1*RS485, Wifi AP/Client, Çift SIM, I/O )
EN