Alarm Uyarı ve Veri Toplama Broşürü

Endüstriyel Otomasyon Cihaz- ve Sistemlerinde Alarm Uyarı ve Data Toplama ( Toplanan dataların depolanması ve oluşan alarmların SMS / E-mail yolu ile iletilmesi )

 

EN