REMOTE SCADA / Geniş Alan Ağları ( WAN ) Ürünleri İle Çözümler Geniş Alan Ağı ( WAN : Wide Area Network );

Endüstriyel Otomasyon Cihaz-Sistemleri ve SCADA VPN WAN ( Wide Area Network : Geniş Alan Ağı ) Network ( SCADA Server, PLC, HMI, Sürücü, vb… arasında kesintisiz-sürekli Data Haberleşmesi için Network ağı imkanı )

Bilişim veya TCP/IP dünyasında çok duyulan bu kavram yavaş yavaş Endüstriyel Otomasyon dünyasına da girmeye başladı. Özellikle Endüstriyel uygulamalarda / otomasyon sistemlerinde dağıtık yapılar artmaya başladı. Coğrafi olarak hem yurtiçinde hem de yurtdışında olabilen bu dağıtık lokasyonlardaki verilerin Merkezi SCADA ya aktarılması ihtiyacı giderek artmaya başladı.

Veri aktarımı zaman zaman çift yönlü olabildiği gibi, özellikle dağıtık lokasyonların bazıları sürekli insan kaynağının ( çalışan personelin ) olduğu yerler olmadığından IP / CCTV Güvenlik Kamera sistemleri ile gözlemlemek te önemli hale geldi.

Dolayısı ile geçmişte çok düşük hızlarda, özellikle seri arayüz ( RS-232 / RS-485 ) üzerinden bağlantı biçimi ile düşük paket boyutlarındaki veriler dağıtık lokasyonlardan merkezi noktaya haberleşme sistemleri üzerinden ulaştırılıyordu. Fakat günümüzde artık, bağlantı hızı ( bandgenişliği ) ihtiyacı gün ve gün artmaktadır. Tabiiki tek kriter yüksek hızda bağlantı değildir, ayrıca güvenli bağlantı, sürekli ve kararlı çalışma için yedeklilik vb… başka kriterlerde önemini arttırmaktadır.

Bu kapsamda hem ADSL gibi Kablolu Telekom Operatörleri ( Türk Telekom gibi ) tarafından sunulan Karasal Genişbant hizmetleri hem de 3G / 4G gibi GSM Telekom Operatörleri ( Turkcell, Avea, Vodafone gibi ) tarafından sunulan Mobil Genişbant hizmetler için Etic Telecom’nun Endüstriyel ortamlara uygun ürün ve çözümleri bulunmaktadır.

 

REMOTE SCADA ÇÖZÜMÜNDE KULLANILAN ENDÜSTRİYEL ROUTERLAR;
 • IPL Serisi (  Mobil / Karasal Genişbant VPN WAN ( Wide Area Network : Geniş Alan Ağı ) Network ( ADSL, VDSL, 3G/4.5G LTE, Ethernet, Wi-Fi ) : Endüstriyel 3G / 4.5G VPN Modem Router, Endüstriyel ADSL / VDSL VPN Modem Router, Endüstriyel Ethernet VPN Router, Endüstriyel Yedekli VPN Router, vb…

 

IPL Serisi Endüstriyel Router’ın ( Modele Bağlı Olarak ) özelliklerinden bazıları;
 • Geniş çalışma sıcaklık aralığı ( -20 ºC ila +60 ºC )
 • DIN raya montaj
 • Yedekli DC enerji beslemesi
 • IP20 dış / zorlu ortam kullanılabilirlik standartı
 • Yüksek yaşam ömrü ( MTBF ), 5 yıl üretici garantisi
 • Endüstriyel EMC seviyelerinde çalışmak üzere tasarım
 • 2 veya 4 adet Ethernet port
 • Wi-fi Access Point / Client
 • RS-232/422/485/USB port
 • Modbus RTU, Modbus Gateway
 • ADSL2 + desteği ( IPL-A )
 • 1 veya 2 SIM’li 3G / 4G desteği ( IPL-C )
 • Ethernet IP / WAN desteği ( IPL-E)
 • IPSec, OpenVPN Client&Server
 • Back-up link, VRRP Yedeklilik
 • SNMP, QoS, VLAN
 • Kolay kurulum, kullanım ve yönetim özelliği

IPL Serisi Endüstriyel VPN Router lar, “ REMOTE SCADA “ uygulamalarında remote-uzak lokasyonlarda kullanılır.

Ayrıca gene Remote-Uç lokasyonlarda kullanılan Yedekli IPL Enüstriyel VPN Router larda bulunmaktadır. Yukarıdaki genel özellikler sahiptirler. Alt modelleri aşağıdaki şekildedir.

 • IPL-DAC; Ana hat ADSL, yedek hat 3G/4G dir. VPN üzerinden asıl veri haberleşmesi ADSL üzerinden yapılır, şayet ADSL giderse otomatik olarak 3G/4G üzerinden veri haberleşmesi devam eder.
 • IPL-DAE; Ana hat ADSL, yedek hat Ethernet dir ( diğer bir değişle Ethernet üzerinden mevcutta var olan başka bir internet yedek hat olarak kullanılabilecektir ). VPN üzerinden asıl veri haberleşmesi ADSL üzerinden yapılır, şayet ADSL giderse otomatik olarak Ethernet üzerinden veri haberleşmesi devam eder.
 • IPL-DEC; Ana hat Ethernet, yedek hat ADSL dir. VPN üzerinden asıl veri haberleşmesi Ethernet üzerinden yapılır, şayet Ethernet giderse otomatik olarak ADSL üzerinden veri haberleşmesi devam eder.

 

SIG Serisi Endüstriyel VPN Server’ın ( Modele Bağlı Olarak ) özelliklerinden bazıları;
 • 64 / 128 / 256 / 512 ye kadar OpenVPN / IPSec VPN desteği
 • 2 veya 4 adet Ethernet port
 • IPSec, OpenVPN Client&Server
 • Back-up link, VRRP Yedeklilik
 • SNMP, QoS, VLAN
 • Kolay kurulum, kullanım ve yönetim özelliği

SIG Serisi VPN Server lar; “ REMOTE SCADA “ uygulamalarında SCADA merkezinde kullanılır.

 

ETIC TELECOM VPN ROUTERLARI İLE REMOTE SCADA UYGULAMA ÖRNEKLERİ;

 


Şekil-1’de; SCADA merkezinde Yedeksiz SIG VPN Server ve 3 örnek remote-uç lokasyonda IPL serisi Endüstriyel VPN Router lar kullanılmıştır.

IPL-E Endüstriyel VPN Router direk olarak ilgili lokasyondaki mevcut internet router üzerinden, IPL-A Endüstriyel ADSL Router Karasal Telekom Operatörünün ADSL şebekesi üzerinden, IPL-C Endüstriyel 3G/4G Router ise Mobil/GSM Telekom Operatörünün 3G/4G Mobil şebekesi üzerinden SCADA Merkezi ile karşılıklı data haberleşmesi yapmaktadır. Remote-Uç lokasyonlardaki IPL Serisi Endüstriyel VPN Router lara RS-232 / RS-85 / USB / Ethernet portlu her hangi bir otomasyon ekipmanını ( PLC, HMIi vb… ) bağlayabilirsiniz.

 


Şekil-2’de; SCADA merkezinde Yedekli 2 adet SIG VPN Server ve 2 örnek remote-uç lokasyonda IPL serisi Endüstriyel VPN Router lar kullanılmıştır.

SCADA merkezindeki SIG Serisi VPN Router lar; VRRP yedekli çalışmakta olup, Primary ( Birincil ) SIG VPN Server arızalanırsa veri haberleşmesi Back-up (İkincil) SIG VPN Server üzerinden devam eder.

Remote-Uç lokasyonların birinde yedeklilik açısından hem ADSL hem de 3G/4G Router VRPP yedekli olarak birlikte kullanılmıştır.

IPL-A Endüstriyel ADSL Router Karasal Telekom Operatörünün ADSL şebekesi üzerinden, IPL-C Endüstriyel 3G/4G Router ise Mobil/GSM Telekom Operatörünün 3G/4G Mobil şebekesi üzerinden SCADA Merkezi ile karşılıklı data haberleşmesi yapmaktadır. Remote-Uç lokasyonlardaki IPL Serisi Endüstriyel VPN Router lara RS-232 / RS-85 / USB / Ethernet portlu her hangi bir otomasyon ekipmanını ( PLC, HMIi vb… ) bağlayabilirsiniz.

 

 

Şekil-3 de ise bir SCADA Sistemi için “UYARI ve GÖRÜNTÜLEME” çözümü görülmektedir.

EN