Enerji & Akıllı Şebekeler


Günümüz toplumları için vazgeçilmez bir ihtiyaç ve kavram olan Enerji; şehirlerimiz, fabrika / üretim tesislerimiz, evlerimiz, eğitim kurumlarımız, bilgiye ulaşımımız ( internet )  gibi sayısız yaşam alanlarımız için zorunludur. Enerjinin yokluğu bir tarafa kısa süreli kesintisi dahi hem ciddi ekonomik problemler yaratmakta hem de kaos oluşturabilmektedir.

 

 

Enerjinin; fosil ve yenilenebilir kaynaklardan üretimine, sonrasında dağıtım / iletimine ve son nokta olarak nihayi kullanıcının ( bireysel veya kurumsal ) tüketimine kadarki tüm tüm süreçlerde “Data / Veri Haberleşmesi” kritik öneme sahiptir. Yüksek gerilimin olduğu enerji kablolarının yarattığı elektromağnetik etkilerin “Data Haberleşmesi” ne zarar vermemesi, transfer edilecek verilerin kayıpsız bir şekilde iletilmesi hayati önemdedir.

“Veri Haberleşmesi”;  bize ihtiyacı karşılayacak kadar enerji üretimi yapmamız konusunda kontrol sağladığı gibi, “Bilgi / İnternet Güvenliği” ( Cyber Security ) kriterleri kapsamında da yapılıyor olmalıdır.

  • Enerji Santrali / Trafosu Uygulaması
  • Enerji Dağıtım İzleme Sistemi
  • Photovoltaic Enerji Projesi
  • Rüzgar Enerji Projesi
  • Gaz ve Enerji Dağıtımı
EN