Kritik uygulama altypapılarının kontrol – otomasyon sistemlerinde , Data Network Haberleşmesi çok önemlidir, kesintisiz ve sürekli olmalıdır.

Günlük hayatımızı doğrudan etkileyen, kritik haberleşme altyapı network lerine örnek olarak ; Su / Atıksu – Arıtma, Ulaşım ( Metro, Hızlı Tren ), Akıllı Trafik Kontrol Sistemleri, Elekrik dağıtım şebekeleri, Doğalgaz dağıtım şebekeleri vb… verilebilir. Bu kritik haberleşme altyapı networklerinin düzgün çalışmaması veya kesintiye uğraması ciddi ekonomik – çevresel – doğal zararlara sebep olmaktadır.


Dağıtık ( uzak lokasyonlardaki otomasyon-kontrol cihazları ile merkezi yönetim Scada arasındaki data haberleşmesi ) olan bu  kritik haberleşme altyapı network leri için Westermo tarafından sunulan Edge Network Çözümleri aşağıdaki bileşenleri içermekedir;

  • WeOS ( Westermo İşletim Sistemi ) yazılımı
  • Sert ve zorlu iç / dış ortam koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmış, geliştirilmiş ve üretilmiş Sağlam Donanımlar ve Endüstriyel Network / Data Haberleşme Ürünleri
  • Sektör özel sertifikalar ve onaylar ( DNV ( Gemi-Denizcilik ), ATEX – Ex – IECEx –  UL Class 1 Division 2 ( PetroKimyaDoğalgazMadencilik ), EN50155 ( Tren – Vagon – Araç Üstü ), EN50121 ( Demiryolu – Ray hattı ), vb… )
  • Westermo network yönetim – yazılım tool ları ( WeConfig, WeConnect )

Edge Network Çözümlerinin bu bileşenleri sayesinde, Kritik Haberleşmenin zorunlu olduğu Altyapı Network lerinde; en esnek – en sağlam ve en güvenilir data haberleşme ağları kurulmaktadır.

Sertifikalar ve onaylar;

Tüm Westermo ürünleri ağır Endüstriyel uygulamalar için tasarlanır, geliştirilir ve üretilirler. Westermo ürünleri, hem Westermo hem de asıl işi bu olan 3. Parti test kurumları tarafından; Endüstriyel seviyede EMC, izolasyon, vibrasyon, sok standartları vb… testlere tabi tutulur ve ilgili onayları alınır.

Bu standart endüstriyel onaylara ilave olarak Sektör özel sertifikalar ve onaylar olarak aşağıdakilerini sayabiliriz;  

  • DNV GL ( Gemi-Denizcilik ) Marine onaylı ürünler
  • ATEX – Ex – IECEx –  UL Class 1 Division 2 ( PetroKimyaDoğalgazMadencilik ) Patlamaya açık Ex onaylı ürünler
  • EN50155 ( Tren – Vagon – Araç Üstü ) Tren networkleri için ürünler
  • EN50121-4 ( Demiryolu – Ray hattı ) Demiryolu networkleri için ürünler
  • ….
EN