Tekno Bilgi

ADSL ( Asymetrical Digital Subscriber Line : Asimetrik Sayısal Abone Hattı )
Upload ( gönderme ) ve Dowload ( indirme ) hızları birbirinden farklı en yaygın kullanılan DSL teknolojisi olan ADSL sayesinde hem ses hem de yüksek hızlı data aynı telefon hattı üzerinden çalışabilmektedir. Türkiye'de hem İnternet hem de Noktadan Noktaya ADSL hizmeti sunulmaktadır.

Application Layer ( OSI ) ( Uygulama Katmanı )
OSI Referans Modelinin 7. katmanı Uygulama katmanıdır.

ARP ( Address Resolution Protocol )
Adres Çözümleme Protokolü; mevcut bir 32 bit Internet Protokol (IP) adresine karşılık gelen MAC adresinin bulunmasında kullanılmaktadır.

Arpanet ( Advanced Research Projects Agency Network )
1960 ların sonlarında Amerika'da Ordunun haberleşme ihtiyaçlarını çözmek üzere oluşturulan bir ağdır. Günümüzde kullandığımız İnternet Arpanet'den doğmuştur.

ARS ( Automatic Route Selection )
Telefon santrali ( PBX ) üzerinde tanımlana ARS sayesinde, aranan numara tipine ( Mobil, Uluslararası PSTN, vb... ) göre doğru operatörün ( GSM, PSTN Telekom, vb... ) kullanılmasını sağlar.

ASP ( Application Service Provider )
Bilgisayar / yazılım tabanlı servisleri ( özellikle ihtiyaç duyulduğu zamanlarda yazılım ve uygulamaları : On Demand Software and Application ) İnternet üzerinden sunan Servis Sağlayıcıdır.

ATM ( Asynchronous Transfer Mode )
ATM kullanıcı bilgisini hücre adı verilen sabit ve kısa uzunluklu paketler biçiminde aktaran eşzamansız (asenkron) bir paket anahtarlama ( packet switching ) teknolojisidir. Her ATM hücresi ( cell ) 53 byte uzunluğunda, 5byte başlık, 48 byte salt veri taşımaktadır. Türkiye'de hem İnternet ( 2 Mbps ila 622 Mbps arası ) hem de Noktadan Noktaya ATM ( 2 Mbps ila 622 Mbps arası ) hizmeti sunulmaktadır.