M2Me Platform



Etic Telecom RAS Serisi Uzak Erişim Ürünleri ile Uzaktan Makina Yönetimi;



Ülkemizde Makina üretimi son yıllarda artarak gelişmekte ve uluslararası alanda söz sahibi Makina üretimi yapan şirketlerimizin sayısı giderek artmaktadır. Ülkemizde üretilen makinalar hem dünyanın hem de ülkemizin dört bir yanında kullanılmaktadır.

Özellikle akıllı kontrol ve dahili otomasyon sistemleri ( PLC, HMI, Endüstriyel PC, vb… ) entegre edilmiş, gelişmiş özelliklere sahip makinalara uzaktan erişim imkanı makina üreticilerine rekabette avantajlar ( marka imajının olumsuz etkilenmemesi, satış sonrası servis ve seyahat masraflarının düşürülmesi, ortaya çıkan teknik problemlerin hızlı bir şekilde tespiti ve/veya giderilmesi, vb… ) sağlamaktadır.

Uzak erişim; PLC ve benzeri otomasyon sistemleri içeren Makine ve Üniteler için hayati önem taşımaktadır. Coğrafi olarak hem ülkemizde hem de yurtdışında uzak lokasyonlara kurulan bu Makine ve Ünitelere satış sonrası servis önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturmakla birlikte, Makine ve Ünitelerin çalışmamasından kaynaklı üretim kaybı asıl önemli konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu noktada, yerinde teknik servis ihtiyacını minimize edecek çözüm “Makinalar Arası İletişim - Uzak Erişim” olmaktadır.

PLC veya benzeri otomasyon sistemlerine “UZAK ERİŞİM” ile bağlanarak, arıza tespiti, arıza sebebi, arızanın giderilmesi, yerinde teknik servis gereksiniminin olup olmadığı, logların takibi, yazılım güncellemeleri, konfigürasyon değişiklikleri vb. işlemler yapılabilmektedir.

Aynı zamanda satış sonrası destek departmanlarında çalışan mühendis ve teknisyenler, uzak erişim teknolojileri sayesinde ofiste, evde yada başka bir müşteriye servis vermek amaçlı olarak çıktığı seyahat kapsamında uzak lokasyonlarda olsa bile PC / Notbook / Tablet / SmartPhone vasıtası ile teknik problemlere rahatlıkla müdahale edip çözüm üretebilmekteler.

Uluslarası global makina üreticilerinin istatistiki verileri kapsamında; yaklaşık %75 civarında yerinde (müşteri lokasyonunda) servisin aslında gereksiz olduğunu, uzaktan erişim yöntemleri ile giderildiğini göstermektedir.


Makinalara uzaktan erişimi gerekli kılan teknik sebeplerden bazıları;

- Arıza veya çalışma rejimlerinin tarihçesinin ( log larının ) tutulması veya takip edilmesi

- Arıza sebeblerinin tespiti

- Yazılım güncellemerinin yapılması

- Yazılım problemlerinin ( bug ların ) takibi ve giderilmesi

- Konfigürasyon yenilenmesi, güncellenmesi vb...

Makinalara uzaktan erişimde kullanılması gereken ürünün tespitindeki kriterlerden bazıları;

- Uzak bağlantı hızı ( bantgenişliği ) ihtiyacı nedir?

- Ne kadar sıklıkla / periyot ile uzak bağlantı yapılacak?

- Uzak bağlantı yapılacak ünitenin/sistemin arayüzü ( RS-232 / 422 / 485, Ethernet, vb… ) nedir?

- Uzak bağlantı yapılacak lokasyonda birden fazla makina bulunuyor mu?

Makinalara uzak erişimde neden Etic Telecom’un Ürünleri kullanılmalı;

- Makina üreticilerin uzak erişimi için dünya çapında lider üretici olması

- Aynı amaçlı dünya üzerinde 100.000 lerce ürün halihazırda kullanılıyor

- Zor dış ortam koşullarında çalışabilirlilik ( toz, nem, aşırı sıcak ve soğuk, vb… )

- Tak, çalıştır, kolay konfigürasyon özelliği

- Uzak bağlantı / haberleşme güvenliği kriterleri ( şifre, kriptolama, VPN, vb… )

Yukarıda belirtilen kriterler kapsamında Etic Telecom; hem geniş ürün yelpazesi ile hem de 30 yılı aşkın süredir dünya çapında 100.000 lerce uzak erişim ürününün kullanılması ile makina üreticileri için en doğru Endüstriyel Uzak Erişim ürünleri üreticisidir.

ETIC TELECOM M2Me platformu RAS Serisi ( Uzak Erişim ) Ürünleri ile Makinalara Remote Access Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri;

Makina Üreticileri; uzaktaki makinalarına bağlanmak için, sadece makinasını sattığı müşterisinin fabrikasındaki fabrika router ından RJ-45 Ethernet kablosu talep edecek ( ilgili fabrika router ında her hangi bir ayar yapılmasına gerek kalmadan ), ilgili Ethernet kablosunu Etic Telecom RAS cihazının WAN portuna bağlayacak ve en son olarak PC sindeki M2Me Client yazılımı sayesinde “ Bir Tıkla “ makinaya yanındaymış gibi erişecek.





Şekil-1 de; Uzak lokasyondaki ( örnek olarak Çin ) her hangi bir fabrikadaki makina ve makinada bulunan PLC vb.. otomasyon cihaz ve ekipmanlara, Türkiye’deki makina üreticisinin ofisindeki teknik personelinin M2Me platformu üzerinden “ Makinalar Arası İletişim – Uzak Erişim “ sağladığını görüyorsunuz.

Şekil-2 de ise; Daha detaylı olarak görülmektedir. Şöyle ki; 2 ayrı uzak lokasyonda ( Çin’deki iki farklı şehir olsun ) makinalardan birine Fabrika Networkü üzerinden diğer ülkedekine ise 3G / 4G Mobil operatör üzerinden erişilmektedir. Makina üreticisinin teknik personellerinden bir tanesi ofisteki M2Me kurulu PC üzerinden, diğeri ise internet erişimi olan herhangi bir lokasyonda iken gene M2Me platformu sayesinde PC / Tablet / Akıllı Telefon ile istediği makinaya erişi sağlamaktadır.

Şekil-3 de ise; Makina üreticisinin teknik personellerinin M2Me kurulu PC / Notbook / Tablet / SmartPhone ları ile bağlanacakları M2Me arayüzü gösterilmiştir. Burdan gözüktüğü gibi Beijing’deki makinaya “Connected” olunması yeterlidir. Bundan sonra tek yapmanız gereken İnternet Arama çubuğunda, Etic Telecom RAS serisi uzak erişim router ının arkasındaki , PLC nin IP sini yazmak olacaktır.



ETIC TELECOM RAS Serisi ( Uzak Erişim ) Ürünlere Detaylı Bakış ve Bağlantı Çeşitliliği / Esnekliği;

En üst modellerden biri RAS-ECW-220 dir. Bu modeldeki E: Ethernet i, C: Cellular ( Mobil ) ı, W: Wifi yi ifade etmektedir.

Ürün kodundaki 2. Kısım olan “ECW” ; M2Me platformuna bağlanmak için İnternet bağlantı tiplerini gösterir

E ( Ethernet ) sayesinde Şekil-4’de gözüktüğü üzere Fabrika Networküne-Router ına RJ-45 Ethernet kablosu ile

Ve / veya W ( Wifi ) sayesinde Şekil-4’de gözüktüğü üzere Fabrika Networküne-Router ına Wifi ile En son olarak; ve / veya C ( Mobil ) sayesinde Şekil-5’te gözüktüğü üzere 3G / 4G Mobil GSM network üzerinden İnternete bağlanılarak M2Me platformuna erişim sağlanır.

Şekil-6’da ise; RAS-ECW-220 uzak erişim router ının arkasına bağlanacak PLC, HMI, Endüstriyel PC vb her türden otomasyon cihazının bağlantı çeşitliği gösterilmiştir ( USB, Ethernet (TX), RS-232, RS-422/485 )