Binalardaki Sistemlerin Data Haberleşmesi

Bina Otmasyon Sistemlerinde Data Haberleşme Çeşitliliği;

Merkezi yönetimi yapılacak sistemler ( ayrı ayrı veya bütünleşik ); tek bir lokasyonda tek bir binada olabileceği gibi bir kampüs – site – yüzölçüm olarak yayılmış geniş bir arazide binalar kümesinde ( fabrika, depo, vb… ) de olabilir. Bu durumda haberleşme medyası olarak Fiber Optik kablo veya Bakır kablo kullanılır.

Ayrıca bunların dışında coğrafi olarak dağıtık yani ayrı illerde veya ayrı bölgelerdeki merkezi yönetim gerektiren binalar grubu da olabilir. Bu durumda ise uzak erişim teknolojileri olan PSTN/Telefon şebekesi, VDSL/ADSL karasal genişbant veya GSM/GPSR/3G mobil genişbant kullanılır.

Bina otomasyon

Westermo Lonworks LRW-102 / LRW-102PP Çeviriciler / Tekrarlayıcılar;

Westermo Lonworks LRW-102 / LRW-102PP; fiber optik kablo kullanan 78 kbit/sn LonWorks TP/FT networklerin mesafesini uzatmak için kullanılır.

Westermo Lonworks LRW-102 / 102PP, protokol saydamdır; dolayısı ile yeni network adresi gerekmeden kurulmaktadır.
Westermo Lonworks LRW-102PP, noktadan noktaya, LRW-102 ise yedekli halka ( redundant ring ) ve atlamalı ( multidrop ) uygulamalar için kullanılmaktadır.

Westermo Lonworks LRW-102 / 102PP Tekrarlayıcı / Çeviriciler; 20 Km’ye kadar mesafede, MM ve SM fiber alternatifli, LC konektörlü, fiber kablo kopmasında alarm output lu, yedekli 10-60 VDC enerji beslemeli, tüm arayüzleri galvanik izolasyonlu ve aşırı akım / gerilim (transent protection) koruması, – 40°C ila 60°C DIN raya monte edilebilir, kolay kurulabilen cihazlardır.

bina otomasyon sistemi ring

Westermo Lonworks LRW-112 / LRW-112PP Routerlar;

Westermo Lonworks LRW-112 / LRW-112PP yönlendirici ( router ); yüksek hız 1,25 Mbit/s omurga fiber optik network linki kullanan 78 kbit/sn LonWorks TP/FT network segmentleri arasindaki mesafeyi uzatmak için kullanılır.

Westermo Lonworks LRW-112 / 112PP router; Echelon RTR-10 standart router core modüllü olup, LonBuilder ve LonMaker aygıtları ( tools ) vasıtası ile konfigüre edilebilir ve kurulabilir.

Westermo Lonworks LRW-112PP, noktadan noktaya, LRW-112 ise yedekli halka ( redundant ring ) ve atlamalı ( multidrop ) uygulamalar için kullanılmaktadır.

Westermo Lonworks LRW-112 / 112PP Routerlar; 20 Km’ye kadar mesafede, MM ve SM fiber alternatifli, LC konektörlü, fiber kablo kopmasında alarm output lu, yedekli 10-60 VDC enerji beslemeli, tüm arayüzleri galvanik izolasyonlu ve aşırı akım / gerilim (transent protection) koruması, – 40°C ila 60°C DIN raya monte edilebilir, kolay kurulabilen cihazlardır.