Proses Otomasyonu

Endüstriyel tesislerde üretimin ve yönetimin kolay ve güvenilir olması önemlidir. Tüm işlemlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde işletilmesi ve kontrol edilmesi elzemdir. Her türlü sektörde ve fabrika / üretim tesislerinde proses otomasyonu uygulanması ile birlikte, proses otomasyonu aşağıdaki sektör ve işletmelerde çok daha önemlidir ve yoğun uygulanmaktadır.

 • Kimya, PetroKimya, Petrol ve Gaz
 • Yiyecek, İçecek ve İlaç
 • Metal / Metalurji, Demir / Çelik, Kağıt ve İşleme, Madencilik,
 • Su / Atıksu, Environment, Meteroloji, Enerji
 • Savunma, Hava Ulaşım
 • Endüstriyel Üretim

Proses ve Fabrika Otomasyonunda PLC, SCADA ve DCS ana kontrol ünite merkezleri olmakla birlikte aşağıdaki ana bileşenler ayrılmaz ünitelerdir

 • Proses Enstrümanları
 • Sinyal Transmitter lar
 • Remote I/O Modüller
 • Sinyal Conditioner lar
 • Sinyal Çeviriciler
 • 4-20mA İzolatörler
 • 4-20mA Splitter lar
 • Ethernet / Network I/O lar ( Ethernet, Modbus, Profinet, Profibus gibi )