4-20mA İzolatörler

Bir çok-kanallı izolatörde; herbir kanal bağımsız olarak çalışır ve kanallar arasındaki karşılıklı etkileşmeyi ( interaction ) engellemek için diğer lerinden izolelidir. Galvanik yalıtım sayesinde; toprak çevrimleri ortadan kaldırıiır, gürültü düşürülür, transient sinyaller bloklanır.


TT236, USB ile Konfigüre Edilebilir Akım/Milivolt Input 2-3 Yollu Transmitter

Çoklu-Seviye Input ( ± 20mA veya ± 500mV ), 4-20mA Output (sink /source)

TT336, USB ile Konfigüre Edilebilir Akım/Milivolt Input 4 Yollu Transmitter

Çoklu-Seviye Input ( ± 20mA veya ± 500mV ), Universal Akım/Voltaj Output

671T/672T/674T, 1/2/4 Kanallı İzolatör

2 Yollu Loop-Powered 4-20mA İzolatör

631T/632T, 1/2 Kanallı İzolatör

4 Yollu AC/DC-Powered 4-20mA İzolatör